Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Navigare simplă Navigare simplă

EVENIMENTE EVENIMENTE

In cadrul unei conferinte de presa a ISJ Iasi, reprezentantii institutiei au prezentat bilantul activitatilor de perfectionare a peste 4.000 de cadre didactice integrate in proiectul "La un click de educatia moderna si eficienta".

Cursuri Cursuri

Afişare conţinut web Afişare conţinut web

Toate activitatile vor fi finantate din proiectul solicitat si din co-finantarea asigurata de catre Solicitant si Parteneri, conform bugetului proiectului. Incheierea procesului de contractare si primirea notificarii reprezinta debutul proiectului, managerul de proiect initiind activitatile de planificare si organizare ale proiectului, de alocare de resurse prin definirea responsabilitatilor si a rolurilor. Vor fi demarate simultan mai multe activitati care implica atat echipa de management cat si pe cea de implementare, conform graficului de activitati si a responsabilitatilor asumate.

Debutul proiectului se va face printr-un comunicat de presa; elaborarea materialelor promotionale si declansarea achizitiei publice. Multiplicarea suportului de curs se va desfasura in paralel cu activitatile de organizare a sesiunilor de formare: formarea trainerilor proiectului, demersuri necesare pentru inchirierea locatiilor pentru instruire, distribuirea materialelor in teritoriu (suport de curs, materiale promotionale), selectia cursantilor. Manualul si CD-ul cu resurse curriculare vor fi multiplicate prin subcontractare si vor fi distribuite fiecarui cadru didactic din grupul tinta. Selectia formatorilor se va face in urma unui interviu si a analizarii dosarului tinandu-se cont de criteriile: cunostinte de operare calculator, model mental inovativ, experienta in formarea adultilor.

Responsabilul stiintific si responsabilul logistic vor raspunde de contractarea cu cadrele didactice formatoare si elaborarea materialelor didactice.

Selectia cursantilor se va face la nivel judetean de catre managerul de proiect impreuna cu expertul in monitorizarea si coordonarea activitatilor proiectului si cu sprijinul expertilor in bazele de date. Acestia din urma vor selecta cursantii in functie de indicatorii stabiliti prin proiect. Expertii in bazele de date vor intocmi baza de date cu grupul tinta.

Odata incheiata selectia, managerul de proiect va incheia un contract de formare intre Solicitant si fiecare cadru didactic cuprins in proiect. Cele 4050 de cadre didactice selectate vor parcurge 4 module obligatorii cu un numar total de 160 de ore. Programul de formare continua dezoltat în cadrul proiectului are structura modulara, face parte din categoria 4 a programelor de formare–conform Metodologiei CNF , nr 4611/2005 astfel:

 • Modulul 1: Formarea competentelor IT, modul mediu de 45 ore, cu 15 credite profesionale transferabile asociate;

  Vizualizeaza film de prezentare modul >>>
 • Modulul 2: Metode interactive de predare - invatare, modul mediu de 45 ore, cu 15 credite profesionale transferabile asociate;

  Vizualizeaza film de prezentare modul >>>
 • Modulul 3: Proiectarea si implementarea curricumului centrat pe competente, modul mediu de 45 ore, cu 15 credite profesionale transferabile asociate;

  Vizualizeaza film de p[rezentare modul >>>
 • Modul 4: Managementul clasei – gestionarea situatiilor de criza, modul scurt de 25 ore, cu 10 credite profesionale transferabile asociate. In acest sens se vor constitui 260 de grupe de aproximativ 15 cursanti si fiecare grupa va fi instruita de-a lungul a 5 luni in care vor fi urmate toate cele 4 module predate de catre 2 tipuri de formatori.

  Vizualizeaza film de prezentare modul >>>

Astfel, perioada totala de instruire a cadrelor didactice va fi de 23 luni in care se vor desfasura 10 sesiuni de instruire pornind simultan 26 de gupe pe sesiune. Se vor incheia acorduri de cooperare a Solicitantului cu liceele Partenere - Centre de formare si testare si se va elabora un program de formare si documentare (cercetare) in domeniul aplicarii TIC in actul educational pentru fiecare cadru didactic, in functie de obiectivele specifice disciplinei si treptei de scolaritate. La finalul activitatilor de formare si cercetare privind implementarea TIC in procesul didactic, responsabilul stiintific impreuna cu profesorii formatori si responsabilul cu diseminarea, imaginea si comunicarea vor elabora un raport de evaluare care sa contina principalele activitati si rezultatele. In paralel cu aceste activitati, managerul de proiect va verifica efectuarea achizitiei suporturilor de curs, va verifica functionarea portalului.

Fiecare formator va evalua cursantii si va nota intr-un catalog rezultate obtinute de catre cursanti la simularile testarilor, la examinarile de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator precum si calificativele obtinute de acestia in urma evaluarii competentelor didactice de implementare a TIC in procesul educational.

Materialele necesare informarii si publicitatii vor fi create de responsabilii cu activitatile de diseminare, imagine, feedback si comunicare cu aprobarea managerului de proiect iar apoi vor fi distribuite in cele 2 judete cu sprijinul Partenerilor si al expertilor in monitorizare. Achizitiile publice se vor efectua conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si vor fi asigurate de catre managerul de proiect, asistentul manager, responsabilul financiar, consilierul juridic si expertul in achizitii publice.

Partenerul va asigura crearea, testarea, administrarea, actualizarea si intretinerea site-ului proiectului si al portalului de formare. In etapa de derulare a proiectului se vor desfasura activitatile proiectului. Masurarea progresului proiectului se va realiza prin intermediul rapoartelor de progres lunare prin care se va urmari atat gradul de indeplinire a sarcinilor/activitatilor prevazute pentru perioada respectiva cat si incadrarea in limitele bugetului, corectarea anumitor aspecte, aparitia unor riscuri.

Etapa finala a proiectului are in vedere finalizarea activitatilor prevazute in proiect si obtinerea rezultatelor preconizate, intocmirea raportului final, inchiderea contabilitatii. Evaluarea impactului programului de formare va fi realizata de doi experti in evaluare care vor elabora instrumente specifice, vor interpreta rezultatele si vor intocmi raportul de impact care va fi postat pe portal. Aplicarea instrumentelor de evaluare se poate face on-line sub coordonarea expertului in baze de date.

Echipa de management va elabora periodic rapoarte privind progresul implementarii in conformitate cu modelele anexate la contract. Aceste rapoarte vor fi intocmite la termenele prevazute in contract si vor contine o sinteza a implementarii unor activitati din proiect in perioada raportata, fiind atat arhivate la sediul beneficiarului, cat si transmise AM POS DRU/OI POS DRU.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.